Молбе за умањење школарина за студенте лошијег материјалног или социјалног статуса | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Молбе за умањење школарина за студенте лошијег материјалног или социјалног статуса 

Подношење молби за остваривање умањења школарина за студенте лошијег материјалног или социјалног статуса трајаће до 19. децембра 2022. године.

Молбе се подносе Студентској служби радним данима у термину рада са студентима.

Молба се подноси искључиво на формулару „Молба“, који се може преузети са сајта Школе или у Студентској служби. У молби се обавезно морају попунити подаци о студенту – подносиоцу молбе и образложење захтева. Уз молбу се обавезно подноси:

  • Уверење о просечном приходу по члану домаћинства најмање за првих шест месеци 2022. године. У зависности од разлога из којих се молба подноси, уз молбу се може поднети и додатна документација, издата од стране надлежног органа, као што је:
  • Потврда са евиденције незапослених лица за чланове породице студента,
  • Потврда да су студенти корисници социјалне помоћи,
  • Уверења о броју студената у породици студента, који су у статусу самофинансирања у школској 2022/2023. години,
  • Доказ да је студент дете палог борца, ратног војног инвалида или борца,
  • Уверење о (не)поседовању непокретности,
  • Медицинска документација студента, члана уже породице студента (родитељи, браћа, сестре или деца студента) или издржаваоца студента,
  • Извод из матичне књиге умрлих за члана уже породице студента (родитељи, браћа, сестре или деца студента) или издржаваоца студента.