КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 

Све информације у вези Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2022/2023. годину можете наћи на линку.