Конкурс за избор и радно ангажовање демонстратора за школску 2022/2023. годину | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Конкурс за избор и радно ангажовање демонстратора за школску 2022/2023. годину 

Конкурс за избор и радно ангажовање демонстратора за школску 2022/2023. годину се расписује за избор 3 (три) кандидата у звање демонстратора за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије и 1 (једног) кандидата за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Телекомуникације за потребе Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије и то студијских програма Интернет технологије (3 (три) кандидата) и Комуникационе технологије (1 (један) кандидат). Текст Конкурса и информације од значаја можете наћи на следећем линку