Документација за упис школске 2020/21. године 

Документација потребна за упис школске 2020/21. године за студенте основних струковних студија - БУЏЕТ:
- Индекс
- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)
- Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати у прилогу.


Документација потребна за упис школске 2020/21. године за студенте основних струковних студија - САМОФИНАНСИРАЊЕ:
- Индекс
- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)
- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 21.000,00 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате I рата школарине, позив на број 11-1-број индекса).
- Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати у прилогу.

Документација потребна за упис школске 2020/21. године за студенте мастер струковних студија - САМОФИНАНСИРАЊЕ:
- Индекс
- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)
- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 22.000,00 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате I рата школарине, позив на број 11-1-број индекса).
- Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати у прилогу.