Документација потребна за упис студената старијих година у школску 2018/19. годину 

Документација потребна за упис школске 2018/19. године за студенте основних струковних студија - БУЏЕТ:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

 

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати у прилогу.

 

Документација потребна за упис школске 2018/19. године за студенте основних струковних студија -САМОФИНАНСИРАЊЕ:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 22.500,00 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате I рата школарине, позив на број 11-1-број индекса).

 

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати у прилогу.

 

Документација потребна за упис школске 2018/19. године за студенте специјалистичких струковних студија:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 30.000,00 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате I рата школарине, позив на број 11-1-број индекса).

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за специјалистичке струковне студије можете погледати у прилогу.

 

Документација потребна за упис школске 2018/19. године за студенте мастер струковних студија:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 30.000,00 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате I рата школарине, позив на број 11-1-број индекса).

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за мастер струковне студије можете погледати у прилогу.