Цена пријаве испита | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Цена пријаве испита 

Цена пријаве испита за школску 2021/22. годину износи 800 динара.

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24
Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд
Сврха уплате: Пријава испита
Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.