Предмет Комуникациони модели за студенте студијског програма ИТ 

Предмет Комуникациони модели за студенте студијског програма ИТ план 2017  ће ићи у другом триместру и биће спојен са предметом који се држи студентима специјалистичких и мастер студија  (Одабрана поглавља из комуникационих модела).
 
Термин одржавања наставе је суботом од 9 до 13 часова.

Термин за аудиторне вежбе (од друге недеље) је петак од 17-19.