Процедура пријаве/одјаве предмета из III триместра | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Процедура пријаве/одјаве предмета из III триместра  

Пријава/одјава предмета из III триместра може се извршити уз молбу за посебне намене у студентској служби најкасније до 20. марта. Молба се плаћа 2500 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Накнада за молбе посебне намене, позив на број 2 - број индекса студента). Студент уплатницу и попуњен образац молбе прослеђује студентској служби - документацију студент може проследити и путем мејла.

НАПОМЕНА: Предмети из првог и другог триместра не могу се накнадно пријављивати/одјављивати.