Процедура пријаве/одјаве изборних предмета из III триместра | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Процедура пријаве/одјаве изборних предмета из III триместра 

Студент може пријавити/одјавити само изборне предмете из III триместра уз молбу у студентској служби најкасније до 20. марта. Молба се плаћа 2500 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Молба за посебне намене, позив на број 2-број индекса студента) - студент уплатницу и попуњен образац молбе прослеђује студентској служби.

НАПОМЕНА: Изборни предмети из ПРВОГ и ДРУГОГ триместра не могу се накнадно пријављивати/одјављивати.